Hakkında

Hakkında

TÜRKİYE GİTAR BULUŞMALARI

AMAÇ VE İÇERİK

Buluşmanın temel hedefi, Türkiye’deki öğretmen, öğrenci, profesyonel, yarı profesyonel gitaristleri, yapımcı veya gitar için beste yapanlar gibi gitarla ilgili herkesi bir araya getirmek, bu yolla ilişkilerin kurulup güçlenmesine, gitar alanında içerde ve dünyada olanlar hakkında farkındalık ve bilincin artmasına ve nihayetinde birbirini tanıyan, destekleyen güçlü bir gitar camiası ruhunun oluşmasına hizmet etmektir.

Gitar Buluşmalarının yapısı içersinde yer alan tüm etkinlikler ve her yıl farklı konulara odaklanan konular tamamen bu ulusal hedefe yönelik olarak tasarlanmıştır. 

Bu doğrultuda etkinlikler özellikle, öğrenci ve profesyonel genç gitaristlerin konserleri, gitar-müzik alanıyla ilgili bilgilendirme, tecrübe aktarımları, proje seçmeleri, kariyer stratejileri, müzisyen sağlığı, Türk gitar eserleri bestelenmesi ve seslendirilmesi, dünyadaki gitar seviyesi ve gitar çalışmalarına yoruma yaklaşımlar, Türk gitar yapımcılarının konser gitarları gibi  konulara odaklandı. Camianın rekabet ve ölçülme duygularıyla bir araya gelmemsi için zaman zaman etkinliklerinde yer almak üzere seçmeler yapılsa da Buluşma kapsamında hiç bir zaman “Yarışma” düzenlenmedi.  Her yıl yurt dışından sadece örnek oluşturacak nitelikte bir spesyalist konuk gitarist’de bizim ve dünyanın durumu hakkında farkındalık oluşturması amaçlanarak davet edildi. 

Buluşmada görev alan tüm gitaristler, gitar alanının dışından kişiler ve hatta orkestralar dahi Buluşmaya destek için karşılıksız, gönüllü olarak katkıda bulundu. Gitar Buluşmalarının sürekliliği ve başarısı altında yatan en önemli faktör ise şüphesiz gitar camiasının Buluşmayı güvenerek sahiplenmesi, desteklemesi ve her düzeydeki bireyinin gösterdiği büyük samimiyetdir. 

Kağan Korad

Türkiye Gitar Buluşmamaları Mimarı ve Koordinatörü

BASINDA TÜRKİYE GİTAR BULUŞMASI

Türkiye Gitar Buluşması hakkında basında çıkan haberlerin yer aldığı PDF dosyasına ulaşmak için lütfen TIKLAYIN

TARİHÇE

Kuruluş,

2001 de Kağan Korad ve Kürşad Terci aldıkları davet üzerine Sırbistan/Belgrad’da Güneydoğu Avrupa Gitaristler Birliği’ni (Association of Southeast European Guitarists [ASEG]) kurucu üye olarak yer aldı. 2003 yılında Ankara’da Klasik Gitar Derneğini kurarak ASEG’in 2. Uluslararası toplantstına Bilkent Üniversitesi çatısı altında ev sahipliği gerçekleşti. Klasik Gitar Derneğinin kuruluş amaçları; konserler, festivaller, gitar etkinlikleri, seminer, panel, ustalık dersleri ve yarışmalar gibi çeşitli aktiviteler düzenleyerek Türkiye’deki gitar hayatını canlandırmak, gitaristler ve genç gitarist adayları arasındaki iletişim-etkileşimi arttırarak ortak projeler oluşturulmasını sağlamak,  özellikle genç gitaristlerimizi desteklemek,  gitar için besteler yapılmasını özendirmek, gitar yapımcılarımızı tanıtmak-desteklemek ve arşiv çalışmaları da yaparak gitarla ilgili  bir başvuru kaynağı oluşturma gibi konularda Türkiye’deki gitar hayatına katkılar sağlamaktı. Türkiye Gitar Buluşmaları ilk kez 2006 yılında Dernek çatısı altında Kağan Korad’ın özgün projesi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Gitar Buluşmalarının Mersin Üniversitesi ev sahipli ile gerçekleşen 3. Buluşma dışında tamamı olağanüstü imkanlarını sonuna kadar açan Bilkent Üniversitesi çatısı altında Ankara’da gerçekleşti. İlk düzenlendiği 2006 dan sonra pandeminin yaşandığı 2020 yılına kadar her yıl gerçekleştirildi. 2008 yılında araya yarışma da içeren İnönü Üniversitesi sahiplendiği bir bonus festival yer aldı.